Các cảng trung tâm đề xuất nâng cấp.

Nhiều cảng ở miền Trung đang cải thiện công suất hoặc đề xuất nâng cấp để đáp ứng nhu cầu ngoại thương ngày càng tăng.

Một số doanh nghiệp đang đầu tư nâng cấp các cảng tại Cụm cảng Dung Quất của tỉnh Quảng Ngãi, một mạng lưới gồm 8 cảng, trong đó có 3 cảng tổng hợp và 5 cảng chuyên dụng dành cho các doanh nghiệp tư nhân.

Trong số các cảng, một cơ sở chuyên dụng có khả năng cập tàu từ 150.000 – 200.000 tấn, 7 cảng còn lại chỉ có thể tiếp nhận tàu 50.000 – 70.000 tấn.

Toàn tỉnh có trên 20 doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hóa sử dụng tàu container và khoảng 6.500 container hàng năm, hiện các doanh nghiệp này phải sử dụng các cảng ở Đà Nẵng và các nơi khác ở miền Trung.

Đặng Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, cho biết Cụm cảng Dung Quất đã phát huy hết công suất nên việc đầu tư mới là rất quan trọng cho nhu cầu xuất nhập khẩu của tỉnh.

Tại tỉnh Bình Định, Cảng Quy Nhơn đang xếp dỡ 2.500 tấn hàng hóa mỗi mét bến, gấp hơn 5 lần công suất của cảng.

Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn sẽ bắt đầu nâng cấp một trong các cầu tàu vào tháng 8 để mở rộng công suất.

Tỉnh Phú Yên đang có kế hoạch xây dựng cảng nước sâu.

Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh tỉnh Khánh Hòa đang có kế hoạch xây dựng một bến mới tại Cảng Cam Ranh.

Tiến sĩ Trần Du Lịch, thành viên Tổ tư vấn Chính phủ, cho biết các tỉnh ven biển miền Trung Việt Nam đang kêu gọi đầu tư vào cảng.

Theo ông Lịch, hiện nay khu vực này thường vận chuyển hàng hóa đến các cảng ở Hải Phòng hoặc TP.HCM để xuất khẩu, và việc đầu tư dàn trải quá mỏng khiến nhiều cảng có thể neo đậu tàu lớn, theo Lịch.

You may also like...