Hội thảo về hành động của thanh niên vì khí hậu.

Một hội thảo theo chủ đề Thanh thiếu niên hành động vì khí hậu đã được ra mắt vào thứ Sáu tại thành phố trung tâm Đà Nẵng để phát triển sự tham gia tích cực và mang tính xây dựng trong hành động khí hậu.

Hội thảo được tổ chức bởi Liên minh châu Âu hợp tác với Nhóm công tác biến đổi khí hậu (CCWG) và Đại học Đà Nẵng.

Hoạt động này là một phần của Tuần lễ Ngoại giao Khí hậu Liên minh Châu Âu 2019.

250 người tham dự hội thảo, bao gồm đại diện của một số tổ chức làm việc về biến đổi khí hậu ở Việt Nam và 200 sinh viên từ các trường đại học, trung học và trường quốc tế ở Đà Nẵng.

Hội thảo đã tạo cơ hội cho các đại diện tham gia vào một cuộc trao đổi thẳng thắn và mang tính xây dựng, và khám phá những cách hiệu quả để thu hút những người trẻ tuổi vào các dự án này.

Koen Duchateau, người đứng đầu Bộ phận Hợp tác của Phái đoàn Liên minh Châu Âu, cho biết: Thanh niên Phong trào khí hậu đang phát triển nhanh chóng trên khắp thế giới là một dấu hiệu nhận thức ngày càng tăng trong xã hội của chúng ta rằng biến đổi khí hậu là một thực tế ngày nay.

EU đã ở trong tuyến đầu của hành động khí hậu và muốn thúc đẩy đối thoại học tập và xây dựng sự hỗ trợ cho những thay đổi cần thiết cho quá trình chuyển đổi sang các xã hội phát thải thấp, chống chịu khí hậu, ông nói.

Phần hấp dẫn nhất của hội thảo là một ví dụ về cách lối sống của họ có thể ảnh hưởng đến biến đổi khí hậu. Sự lựa chọn của họ có thể có tác động lớn đến tương lai.

Cũng trong ngày thứ Sáu, dự án Phát triển năng lượng mặt trời tại Đà Nẵng (DSED) “đã chính thức khánh thành một hệ thống năng lượng mặt trời trên mái nhà tại Trường tiểu học Võ Thị Sáu ở Đà Nẵng.

Hệ thống này đã được EU tài trợ trong khuôn khổ dự án DSED và được thực hiện bởi Trung tâm tư vấn công nghệ và bảo tồn năng lượng Đà Nẵng.

Dự án đã chọn bốn cơ sở công cộng bao gồm Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, Trường tiểu học Võ Thị Sáu và Trường trung học Hoàng Dương để lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời thí điểm.

You may also like...