Nông nghiệp đã trở thành trụ cột của nền kinh tế Việt Nam.

Nông nghiệp từ lâu đã trở thành trụ cột của nền kinh tế Việt Nam và đã đạt được một loạt thành tựu trong 30 năm kể từ khi quá trình Đổi mới kinh tế của đất nước được tiến hành.

Trong ba mươi năm Đổi mới, ngành nông nghiệp Việt Nam đã đưa đất nước thoát khỏi thời kỳ đói nghèo kéo dài và trở thành nước xuất khẩu ròng vào năm 1989. Nông nghiệp địa phương duy trì mức tăng trưởng bình quân khoảng 3,5% mỗi năm trong thời gian đó.

Ngành nông nghiệp Việt Nam đạt giá trị xuất khẩu chỉ 486,2 triệu USD vào năm 1986, khi công cuộc Đổi mới bắt đầu. Mười bốn năm sau, con số này đã tăng lên 4,2 tỷ USD và đến năm 2018 đạt mức kỷ lục 40,2 tỷ USD. Với mười mặt hàng đạt giá trị xuất khẩu hàng năm hơn một tỷ đô la, Việt Nam hiện là một trong những nước xuất khẩu nông, lâm, thủy sản lớn nhất thế giới.

Năm 2018, GDP của ngành nông nghiệp đạt 3,76%, so với mức gần 7% của Việt Nam, cho thấy đóng góp quan trọng của ngành vào nền kinh tế quốc dân.

Tuy nhiên, trước những diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và những thách thức do hợp tác quốc tế ngày càng sâu rộng, ngành nông nghiệp địa phương phải liên tục cải cách để thích ứng và phát triển.

Chính phủ đã đặt ra một số mục tiêu cho ngành nông nghiệp trong khoảng thời gian 10 năm, bao gồm Việt Nam lọt vào danh sách 15 quốc gia hàng đầu có ngành nông nghiệp phát triển nhất và top 10 về chế biến nông sản, và trở thành trung tâm sản xuất gỗ toàn cầu. và các sản phẩm bằng gỗ cũng như nhà sản xuất tôm lớn cho thế giới. Tăng trưởng nông nghiệp hàng năm được đặt ở mức tối thiểu 3%, với giá trị xuất khẩu hàng năm từ 42 đến 43 tỷ USD.

You may also like...